Uncategorized with tags , , , 17 April, 2009

Website 25 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Sau khi đã thưởng thức dung nhan website của các doanh nghiệp giàu nhất Việt Nam, bạn tò mò muốn biết những người giàu nhất thế giới trông sẽ như thế nào?

Không phải đợi lâu nữa, dưới đây là website của 25 doanh nghiệp đứng đầu Top 500 Fortune do CNN Money bình chọn.

1. Wal-Mart Stores: www.walmartstores.com2. Exxon Mobil: www.exxonmobil.com3. Royal Dutch Shell: www.shell.com


4. BP: www.bp.com


5. Toyota Motor: http://www.toyota.co.jp/


6. Chevron: http://www.chevron.com/


7. ING Group: http://www.ing.com/


8. Total: http://www.total.com/


9. General Motors: http://www.gm.com/


10. ConocoPhillips: http://www.conocophillips.com/


11. Daimler: http://www.daimler.com/


12. General Electric: http://www.ge.com/


13. Ford Motor: http://www.ford.com/


14. Fortis: www.fortis.com


15. AXA: www.axa.com


16. Sinopec: www.sinopecgroup.com.cn


17. Citigroup: www.citigroup.com


18. Volkswagen: www.volkswagen.de


19. Dexia Group: http://www.dexia.com/


20. HSBC Holdings: www.hsbc.com


21. BNP Paribas: http://www.bnpparibas.com/


22. Allianz: http://www.allianz.com


 

23. Crédit Agricole: http://www.credit-agricole-sa.fr/


24. State Grid: http://www.sgcc.com.cn/


25. China National Petroleum: www.cnpc.com.cn


Archives