Industry Updates with tags , , , , 11 December, 2009

Top 40 website flash đẹp

Rất nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới sử dụng Flash và ActionScript để tạo cho website của họ ấn tượng và thu hút người dùng. Trong khi Flash còn một vài nhược điểm, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng để đạt được các hiệu ứng mong muốn. Trong các ví dụ về các website flash lớn nhất và đẹp nhất, chúng ta sẽ  xem top 40 website flash theo xếp hạng của  FWA (http://www.thefwa.com/).

Các trang web này minh chứng cho sức mạnh thực sự của Flash và những điều độc đáo và sáng tạo mà nó mang lại. Hy vọng rằng các trang web Flash truyền cảm hứng cho bạn sử dụng Flash cho các dự án của mình, bởi vì nó thực sự là một công nghệ mạnh.

wonder-wall

1 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

cardboard.theupsstore

2 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

glitchscape

3 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

zeebee

4 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

hboimagine

5 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

oneforyouoneforme

6 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

nerdfilms

7 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

sound.orangerockcorps

8 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

shaunwhite

9 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

machinarium

10 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

hondabluesky

11 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

fruitshoot

12 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

plantandinspire

13 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

electrolux

14 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

nokia

15 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

knutselwereld

16 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

lech

17 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

ford

18 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

organicgrid

19 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

volkswagen

20 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

rexonaclinical

21 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

taibangle

22 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

embraceyourelement

23 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

uniqlo

24 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

martinanderle

25 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

lascaux

26 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

shapeshifter

27 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

adidas

28 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

bjornborg

29 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

asylum626

30 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

standard

31 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

cocacola

32 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

nike

33 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

changeperspective

34 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

digitmotion

35 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

discover.sonystyle

36 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

occasionsfreedent

37 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

wallpapers.x3studios

38 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

theneverendingwhy.placeboworld

39 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

cloudywithachanceofmeatballs

40 40 Top Ranked Flash Websites Showcase

Radiola

Theo CreativeFan

Archives