Expert Talks, Library with tags , , 29 April, 2009

Download Hướng dẫn Lập kế hoạch truyền thông

Để giúp các bạn tiện theo dõi toàn bộ Hướng dẫn Lập kế hoạch truyền thông đã được giới thiệu trong thời gian qua, chúng tôi chia sẻ tài liệu tại đây:

Download Hướng dẫn Lập kế hoạch truyền thông

Tài liệu này do tác giả Đỗ Hoa biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn cũng như tham khảo từ nhiều nguồn chuyên gia, vì vậy khi bạn có nhu cầu trích dẫn hay đăng lại lưu ý ghi rõ nguồn và liên kết.

Archives