Uncategorized with tags , , , , , , , 09 June, 2009

Ra mắt Hệ thống khảo sát trực tuyến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 8/6 vừa qua, hệ thống khảo sát trực tuyến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã chính thực hoạt động tại địa chỉ http://www.pci.com.vn nhằm tạo ra một kênh khảo sát hiệu quả cho Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (VNCI).

Chỉ số năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI được xây dựng với mục tiêu giúp lý giải nguyên nhân tại sao một số tỉnh thành của đất nước lại tốt hơn các tỉnh thành khác về sự phát triển năng động của khu vực kinh tế dân doanh, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.
Bằng cách thực hiện điều tra mới đối với doanh nghiệp dân doanh để tìm hiểu về sự đánh giá của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh ở địa phương, và kết điểm các tỉnh theo thang điểm 100…
Hệ thống khảo sát trực tuyến này do Microsoft tài trợ  và được thực hiện bởi Time Universal. Với việc thực hiện thành công dự án này, một lần nữa Time Universal khẳng định khả năng xây dựng các hệ thống khảo sát trực tuyến trên quy mô lớn như đã thực hiện với dự án Khảo sát FoneVNN tận hưởng niềm vui sum họp của VNPT cho hơn 10.000 khách hàng và khảo sát cho hàng triệu khách hàng sử dụng xe máy của Honda.

Archives