Uncategorized with tags , , 27 October, 2009

Ra mắt Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Ngày 26/10/2009, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Việt Nam  chính thức ra mắt trên mạng Internet theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ hành chính được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/10/2009. Lần đầu tiên sau 64 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta đã tập hợp, xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại bốn cấp chính quyền  với hơn 5.700 thủ tục hành chính, trên 9.000 văn bản quy định và trên 100.000 biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính.

dean30
Kể từ đây, mỗi cá nhân, tổ chức chỉ cần một kết nối Internet đều có thể tra cứu, tìm hiểu về mọi thủ tục hành chính đang được áp dụng tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của chúng ta là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có quy định về thủ tục hành chính được thực hiện tại bốn cấp chính quyền ở Việt Nam liên quan đến giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là cung cấp địa chỉ duy nhất để bất kỳ người dân hay doanh nghiệp nào dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều có thể truy cập, tìm kiếm, tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất về các thủ tục hành chính, về các quy định của thủ tục hành chính mà họ quan tâm. Bên cạnh đó, với những chức năng tiện ích, cơ sở dữ liệu quốc gia luôn sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đều có thể đóng góp ý kiến và tham gia rà soát thủ tục hành chính với tư cách là một kênh thông tin quan trọng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên hàng đầu, thể hiện tính minh bạch của hệ thống thể chế, đồng thời còn lưu trữ những dữ liệu lịch sử về mỗi thủ tục hành chính. Có thể tự hào rằng, ra mắt cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng Internet là khẳng định mục tiêu công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền đã đạt được khi kết thúc giai đoạn thống kê để chuyển sang một giai đoạn mới khó khăn và phức tạp hơn nhiều, giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30.

Trích bài phát biểu của đồng chí

Nguyễn Xuân Phúc
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tham khảo thêm tại địa chỉ http://www.thutuchanhchinh.vn. Website được phát triển bởi Time Universal.

Archives