Uncategorized with tags 28 July, 2005

Phát hiện và phá vỡ những rào cản đối với thương hiệu

Khi xây dựng một chiến dịch phát triển thương hiệu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ, điều đặc biệt quan trọng là phải tiến hành một phân tích kỹ lưỡng để xác định ra những rào cản chính có thể xảy ra.

Những rào cản này cũng được hiểu là những điều kiện của thị trường có thể giúp sản phẩm hoặc dịch vụ giành được thành công.

Những rào càn đó có thể gồm:

• Sự cạnh tranh
• Thời điểm
• Tài chính
• Địa điểm
• Thị trường không có nhu cầu

Nhằm chuẩn bị để đối mặt với những trở ngại hoặc rào cản này, điều quan trọng là phải dành thời gian để tiến hành một phân tích kỹ lưỡng về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Phân tích này sẽ hỗ trợ công ty không chỉ trong việc phát triển thương hiệu mà còn giúp cùng cố vị trí của sản phẩm và dịch vụ.

Một phân tích kỹ lưỡng và có đầu tư suy nghĩ sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi dưới đây:

• Bạn có “nichce market” không? Những vấn đề nào mà sản phầm và dịch vụ của bạn phải giải quyết hoặc cần?
• Bạn nên định giá cho sản phẩm và dịch vụ như thế nào?
• Ai là những khách hàng tiềm năng của bạn và bạn có thể tìm họ ở đâu?
• Ai là đối thủ lớn nhất của bạn? Bạn có thể làm những gì tốt hơn họ?
• Bạn nên quảng cáo như thế nào? Bạn sẽ tìm thấy thị trường mục tiêu ở đâu? Bạn sẽ dùng truyền thông mới – new media hay các phương tiện truyền thông truyền thống – traditional media?

Sử dụng những nguồn thông tin từ internet và các nguồn tin mà bạn thu thập được để trả lời những câu hỏi trên để đánh giá thị trường và phát hiện ra những rào cản đối với thương hiệu mà bạn phải đối mặt. Chắc chắn ít nhất bạn cũng có một rào cản. Sau khi bạn đã xác định được rào cản, cần phải xây dựng một kế hoạch để phá bỏ rào cản đó để dành được thành công trong việc marketing.

Archives