Uncategorized with tags , , , , 11 November, 2006

Để có một khẩu hiệu hay

 Khẩu hiệu có hai mục đích cơ bản: tạo sự liên tục cho các mẫu quảng cáo trong một chiến dịch và cô đọng thông điệp của chiến lược đó thành một câu văn súc tích và dễ nhớ.

Dưới đây là những yếu tố để tạo nên một khẩu hiệu hay:

1. Dễ nhớ: Mức độ dễ nhớ phải bao hàm cả sự súc tích, có thể dễ dàng nhớ đến mà không cần một công cụ trợ giúp nào. slogan càng cộng hưởng với ý tưởng lớn càng dễ nhớ. Một câu khẩu hiệu hay nên nhắc đến tên thương hiệu (brand name); tốt nhất là slogan nên bao gồm cả brand name.

2. Nêu bật được lợi ích chính của sản phẩm.

3. Thể hiện được sự khác biệttính cạnh tranh của thương hiệu so với các đối thủ: "Heineken refeshes the parts that other beers cannot reach".

4. Gợi nhớ được thương hiệu. Bạn quảng cáo để làm gì nếu tên thương hiệu không rõ? Hàng triệu đola đã bị bỏ phí chỉ vì lý do này. Nếu thương hiệu không bao gồm trong slogan thì tốt nhất phải có cách nào đó thể hiện rõ thương hiệu. Ví dụ như Nike, họ "dám" kết thúc nhiều mẫu quảng cáo của mình chỉ bằng một logo Nike.

5. Mang lại những cảm xúc tích cực về thương hiệu.

6. Không có nguy cơ bị đối thủ cạnh tranh "tái sử dụng hay mô phỏng". . Rất nhiều câu khẩu hiệu không hề có sự khác biệt. Chẳng hạn câu "Simply the best", bạn có thể lấy câu khẩu hiệu này và gắn vào "một tá" thương hiệu…thì thấy vẫn "ổn".

7. Một khẩu hiệu hay nên thể hiện chiến lược của thương hiệu và công ty: Nhiều công ty đã thành công trong việc thể hiện chiến lược kinh doanh qua những câu chữ. Chẳng hạn, "Better things for better living, through chemistry" (DuPont).

Archives