Uncategorized with tags , 20 February, 2010

Bộ sưu tập tranh và ảnh về Hổ

Đầu năm Hổ, Time Universal’s Blog gửi tới các độc giả bộ sưu tập tranh ảnh về Hổ tổng hợp bởi WebDesignBooth. Hổ là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh, năm Hổ cũng là năm được dự đoán nền kinh tế nói chung sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, năm mới chúc tất cả mọi người mạnh khỏe như Hổ và đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống.

Photography

Tiger 1

Tiger 2

Tiger 3

Tiger 4

Dancing Tiger Cubs

Tiger 5

White Tigers

Big Fish Or White Tiger

The Tiger

White Tiger 1

White Tiger Couple

White Bengal Tiger

White Tiger - Caldwell Zoo

White Tigers, Singapore Zoo

Mirage Las vegas White Tiger

White Tiger 2

White Tiger Love

White Tiger 3

White Tiger Couple 2

White Tiger On A Rock

White Tiger At Wildlife Paradise Park

Panthera Tigris White Tiger In The Rain

White Bengal Tiger 2

White Tiger 4

White Tiger 5

Baby Tigers

Baby Royal White tiger

Baby Tiger 1

Baby Tiger 2

Baby Tigers

Digital Arts

Digital Tiger 1

Digital Tiger 2

Love Tiger

Winter Tiger

Tiger Instincts

Digital Tiger 3

Digital Tiger 4

Digital Tiger 5

Tiger Burning

Urban Tiger Warrior

Magic Tiger Copic Play

Tiger Gold

Character Design: Tiger

Tiger Boy

Chinese Arts and Paintings

2010 Chinese New Year

Chinese Tiger

Chinese Tiger Painting

Chinese Zodiac Tiger

Colourful Tiger Ornaments

A Herd of Tigers

Year of the Tiger

The Eighteen Luo Han - Tiger Detail

When East Meet West

Traditional Arts

Traditional Tiger 1

Paper Tiger

Traditional Tiger 2

Traditional Tiger 3

Tiger Floats By

Traditional Tiger 4

White Tiger

Siberian Tiger

Traditional Tiger 5

A Tiger

Tiger Pastel

Archives