Uncategorized with tags , , , 19 September, 2005

10 điểm cần chú ý với trang chủ của Website

Khi bạn tham gia vào việc thiết kế hoặc sản xuất một website, điều rất dễ xảy ra là bạn có thể quên một vài điểm quan trọng trên trang chủ (homepage). Do việc thiết kế trang web thường xoay quanh các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ hay các tính năng có thể sử dụng được mà khá nhiều hạng mục bị bỏ quên. Dưới đây là danh sách những yếu tố quan trọng mà trang chủ của một website nên có. Trước khi công bố website của bạn, nên kiểm tra lại danh sách này.

1. Tiêu đề của trang (Page Title): Cửa số trình duyệt nên hiển thị tiêu đề trang web của bạn và một đoạn mô tả ngắn. Hãy viết bằng ngôn ngữ mà các danh sách bookmark hoặc các công cụ tìm kiếm có thể hiểu được.

2. Logo: Đưa tên của website và/hoặc logo vào vị trí dễ nhìn thấy nhất: góc trái/phải trên cùng của trang.

3. Câu khẩu hiệu (Tag Line): Xác định website của bạn muốn thể hiện điều gì, chỉ gói gọn trong một câu khẩu hiệu. Đừng để cho mọi người phải đoán công ty của bạn làm nghề gì hoặc bạn bán cái gì.

4. Chức năng tìm kiếm: Nếu trang web của bạn cho phép tìm kiếm (các website có nhiều trang con nên sử dụng chức năng này. Bạn nên chắc chắn là ô tìm kiếm có nằm trên trang chủ.

5. Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ phải đặt ở vị trí dễ tìm thấy. Hãy đưa vào tất cả các trang trên website của bạn nếu có thể.

6. Liên kết tới phẩn Chính sách: Nếu bạn thu thập bất cứ thông tin nào từ người dùng của mình, hãy viết một bảng Chính sách một cách rõ ràng và dễ tìm thấy.

7. Liên kết tới phần Giới thiệu về chúng tôi: Những người dùng web có thể muốn biết công ty của bạn là ai và tại sao họ lại nên tin tưởng bạn. Một phần Giới thiệu là nơi mọi người hay tìm đến để thu lượm các thông tin này.

8. Liên kết tới giỏ hàng: Nếu bạn bán hàng trên mạng, hãy đặt liên kết đến giỏ hàng và/hoặc thông tin tài khoản trên từng trang của website.

9. Sign In: Nếu trang web của bạn yêu cầu người dùng phải đăng nhập mới có thể truy cập được, hãy đảm bảo là phần log-in được đặt ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ. 1

0. Sign Up: Nếu bạn muốn thu thập thông tin về email của người dùng để gửi newsletter hay thực hiện các giao tiếp khác, hãy yêu cầu người dùng đăng ký sử dụng đối với các trang, bao gồm cả trang chủ.

11. Nội dung gần đây: Tất cả những thông tin hoặc thông báo gần đây nên được thể hiện trên trang chủ.

12. Các mục có thứ tự ưu tiên cao: Trong khi các mục này khác nhau giữa các trang, hãy đảm bảo là các mục mà người dùng của bạn phải sử dụng thường xuyên nhất được đặt vào những vị trí dễ tìm thấy nhất trên trang chủ.

Archives