Our Works with tags , , , , 08 July, 2009

Triển khai thực hiện phần mềm Biên tập điện tử cho VNPT

Sau khi triển khai thành công website VNPT, Time Universal tiếp tục trúng thầu trong dự án xây dựng phần mềm biên tập điện tử cho các ấn phẩm báo in của VNPT.

Với phần mềm này, toàn bộ quy trình làm báo in của VNPT sẽ được tin học hóa, giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công, tiết kiệm chi phí in ấn cũng như thời gian chuyển dữ liệu giữa các khâu trong quy trình xuất bản. Các phóng viên, biên tập viên của báo in có thể tác nghiệp từ xa với hệ thống. Việc duyệt bài của các cấp quản lý cũng có thể thực hiện trực tuyến.

Bên cạnh đó là các chức năng hỗ trợ việc chấm nhuận bút, lưu trữ và tra cứu dữ liệu, xuất bản trên website.

Phần mềm Biên tập điện tử này được xây dựng dựa trên framework của sản phẩm Newsman đã được Time Universal nghiên cứu và phát triển từ năm 2006.

Với mục tiêu xây dựng thành công “một ERP” cho lĩnh vực báo chí, dự án này sẽ được Time Universal tập trung triển khai trong 02 tháng.

Archives