Our Works with tags , , , , 20 November, 2015

Ra mắt sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp – Bảo Việt Nhân Thọ

Ngày 19/11/2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) ra mắt sản phẩm Hưu trí vững nghiệp. Đây là giải pháp bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm dành cho doanh nghiệp, tổ chức giúp các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng một chế độ phúc lợi hấp dẫn và dài hạn nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên, là chiến lược trọng tâm của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Time Universal đã tư vấn và xây dựng website sản phẩm cho Bảo Việt Nhân Thọ tại địa chỉ http://huutri.baovietnhantho.com.vn. Có thể nói lần đầu tiên 1 sản phẩm bảo hiểm được đầu tư thiết kế về mặt hình ảnh và xây dựng các tính năng hữu ích cho người dùng như công cụ Lập kế hoạch hưu trí, các ví dụ minh hoạ và cẩm nang sản phẩm.

baohiemhuutri

baohiemhuutri2

Tham khảo thêm dự án tại đây http://huutri.baovietnhantho.com.vn

Archives