Our Works with tags , , , , 05 September, 2015

Ra mắt Bao cao su SKYN

Ngày 5/9/2015, Time Universal đã ra mắt website sản phẩm SKYN® cho Golden Choice tại http://goldenchoice.com.vn/okskyncondoms/. Bao cao su SKYN® là một cuộc cách mạng từ một loại vật liệu công thức hóa học có tên gọi là Polyisoprene. Do Polyisoprene không làm từ mủ cao su tự nhiên cho nên bao cao su SKYN® mềm mượt hơn, tăng cảm giác tự nhiên hơn.

goldenchoice_com_vn_okskyncondoms

Truy cập thêm để tìm hiểu và đăng ký dùng thử sản phẩm tại địa chỉ http://goldenchoice.com.vn/okskyncondoms/

Archives