Our Works with tags , , , , , 25 December, 2009

Bình chọn website Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử – Bộ Công Thương (Ecomviet) tổ chức chương trình bình chọn website Thương mại điện tử Việt Nam 2009 tại địa chỉ  http://www.ecomviet.vn/Binh-chon-Website/binh-chon.html.

Ban Tổ chức duyệt và đưa ra danh sách 10 website (Danh sách bình chọn). Người dùng truy cập vào mục “Bình chọn” để khai thông tin và chọn ra website xuất sắc nhất. Sau khi kết thúc Chương trình, các website sẽ được xếp hạng lần lượt từ 1 tới 10 theo số lượt bình chọn xuất sắc nhất.

Người trúng giải đặc biệt là người có kết quả dự đoán chính xác nhất số người chọn website tiêu biểu nhất 2009. Nếu có nhiều người cùng con số dự đoán thì người nào gửi bình chọn sớm nhất sẽ đoạn giải. Một người chỉ được bình chọn một lần (dựa trên số CMT).

Các website khác ngoài 10 website nêu trên muốn vào danh sách bình chọn cần gửi thông tin đăng ký với Ban Tổ chức qua email: info@ecomviet.vn

Giải thưởng

  • 01 giải nhất cho mảng bình chọn website TMĐT B2C: 01 máy Laptop
  • 01 giải nhất cho mảng bình chọn website TMĐT C2C: 01 máy Laptop

binhchon2

Archives