Industry Updates, Library with tags , , , 05 April, 2012

Báo cáo về Facebook Advertising 2012 của Socialfresh

Quảng cáo trên Facebook là một phần quan trọng trong các kế hoạch Digital Marketing hiện nay. Tuy nhiên các thông tin về lĩnh vực này còn chưa có nhiều. Rất nhiều các marketer đã thử nghiệm hình thức này nhưng chưa có những nghiên cứu thực sự.

Báo cáo này dựa trên khảo sát thực hiện với các công ty Buddy Media, Convince & Convert, Likeable Media, Webtrends, và BlitzLocal – và 347 Facebook advertisers được thể hiện dưới dạng Inforgraphic hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu cách các nhà quảng cáo sử dụng kênh này và những thách thức từ nó.

Download tại đây.

Archives