Industry Updates with tags , , , , , 16 April, 2009

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Thông thường giao diện của các website thương mại điện tử (e-commerce website) bị coi là thiếu hấp dẫn. Cảm giác chung về các giao diện này là khá bừa bộn và lộn xộn so với các kiểu giao diện khác. Tất nhiên, yếu tố bán được hàng là quan trọng nhất đối với các website này chứ không phải giao diện đẹp là số một.

Tuy nhiên, 50 ví dụ về giao diện e-commerce dưới đây có thể khiến bạn nghĩ lại, rằng e-commerce cũng hoàn toàn có thể có những giao diện đạt thẩm mỹ cao.

Click vào link hoặc ảnh để tới trang gốc.

by Vandelay Design

 

Morphica

Morphica

Me & Mommy-to-be

Me & Mommy-to-be

Bridge 55

Bridge55

Free People

Free People

UNIQLO

UNIQLO

Big Brown Box

Big Brown Box

Junstil

Jungstil

Little Catwalk

Little Catwalk

Shoon

Shoon

Keedo

Keedo

Bagolitas

Bagolitas

Shop Curious

Shop Curious

Itself

Itself

La Llevo Puesta

La Llevo Puesta

CellyShop

CellyShop

Wunderbloc

Wunderbloc

Rock Pillars

Rock Pillars

Tilly Moss

Tilly Moss

Cacties

Cacties

Bad Designer Threads

Bad Designer Threads

La Licious

La Licious

Mozilla Store

Mozilla Store

Habitat Shoes

Habitat Shoes

A Better Tomorrow

A Better Tomorrow

Jungle Crazy

Jungle Crazy

Subnormals

Subnormals

Bored

Bored

Brand Neusense

Brand Neusense

Bras & Honey

Bras and Honey

Lanx

Lanx

Martique

Martique

Oraya

Oraya

Costume Studio

Costume Studio

Galante

Galante

Von Dutch

Von Dutch

Bonjour Mon Coussin

Bonjour Mon Coussin

Red is White

Red is White

Composition

Composition

Wire & Twine

Wire & Twine

Mouse to Minx

Mouse to Minx

Like.com

Like.com

Fugitive Toys

Fugitive Toys

One Horse Shy

One Horse Shy

Cosmicsoda

Cosmicsoda

Threadless

Threadless

evelMerch

Evel

ShoeGuru

ShoeGuru

Urban Originals

Urban Originals

Emptees

Emptees

Mia & Maggie

Mia & Maggie

Archives