Industry Updates with tags , , 14 December, 2013

Google thay đổi cách hiển thị hình ảnh trong Gmail

Google vừa thay đổi cách hiển thị hình ảnh trong Gmail. Thay vì hình ảnh chỉ tự động hiển thị từ một địa chỉ email mà người dùng tin tưởng bằng cách bấm vào nút “Always display images from xxx@domain.com” như trước đây:

gmail-display-images01

Hiện nay người dùng có hai sự lựa chọn trong mục setting như sau:

1. Always display external images: Khi người dùng chọn tính năng này, hình ảnh sẽ tự động được hiển thị cho dù email được đến từ bất cứ sender nào.

gmail-display-images02

2. Ask before displaying external images: Hình ảnh chỉ hiển thị trong email nếu được người dùng cho phép.

Giờ đây người dùng sẽ dễ dàng thấy được những hình ảnh hiển thị trong gmail hơn trước. Tính năng này hiện chỉ mới được kích hoạt đối với một vài tài khoản nhất định nhưng đó cũng là một tin vui cho Marketer khi thực hiện chiến lược Email Marketing cho các tài khoản Gmail.

Gmail
Bên cạnh đó, với sự thay đổi này, hình thức theo dõi thông tin người dùng thông qua động thái click để hiển thị hình ảnh từ server mà emails được gửi đến sẽ không còn tác dụng trừ khi người dùng click vào các đường dẫn trong emails. Chính vì vậy các marketer cần chú trọng vào nội dung, tiêu đề và bố trí nội dung “call-to-action” một cách hợp lý trong email để thu hút khách hàng tiềm năng.

Nguồn ảnh: Mashable

Archives