Industry Updates with tags , , , , , , , , , 04 July, 2011

Google Analytics và Google Webmaster đã có thể theo dõi hiệu quả của Tweets, Likes và +1s

By Mashable

Google đang ngày càng đi sâu vào bài toán Social, và các công cụ phân tích của họ cũng không phải là ngoại lệ. Các công cụ: Google Analytics và Webmaster đã tích hợp các ứng dụng mới cho phép xác định được mức độ ảnh hưởng của các hoạt động trên các mạng xã hội đối với website; các hoạt động đó là tweets (trên Twitter), Likes (trên Facebook), +1 (trên Google) và cả các hoạt động khác nữa.

Và bước tiến này chắc chắn sẽ là một phần cho lời giải mà các chuyên gia Social Media Marketing đang phải đau đầu: tính Social Media ROI.

Các công cụ của Google Webmaster bây giờ có thêm một phần “Đo +1” (+1Metrics), để cung cấp các báo cáo về tác động của nút +1 trên công cụ tìm kiếm. Các phân tích này cho thấy cách +1 có ảnh hưởng  tới CTR đối với trang web của bạn ra sao. Nó theo dõi số lần nút +1 được click trên trang được theo dõi, CTR khi nút +1 được bổ sung và CTR khi không có nút +1. Công cụ mới này cũng biểu diễn bằng đồ thị số lần nút +1 hiển thị và số click chuột mà trang của bạn nhận được theo diễn tiến thời gian.

Google cũng đồng thời bổ sung thêm 1 Báo cáo Hành vi người dùng và Báo cáo Cộng đồng vào Webmaster. Báo cáo Hành vi cho biết website của bạn nhận được bao nhiêu nút +1 . Báo cáo Cộng đồng cho biết các dữ liệu về địa lý và nhân khẩu học của những người đã +1 cho nội dung website của bạn.

Thậm chí còn tiện dụng hơn khi Google Analytics tích hợp thêm ứng dụng đo hiệu quả của việc tích hợp Mạng xã hội vào website (Social Plugin Tracking). Công cụ này so sánh mức ảnh hưởng của các hoạt động khác nhau trên mạng xã hội ở trên website của bạn. Tức là, không chỉ đo được +1 mà còn đo được cả số tweets trên Twitter, số Likes của Facebook, số lần link website được gửi đi trên Facebook… và các hoạt động xã hội khác.

Ứng dụng này được tích hợp thêm tạo ra 3 báo cáo: Mức độ gắn kết đối với các Mạng xã hội (Social Engagement), Các hoạt động trên mạng xã hội (Social Actions), Các trang xã hội (Social Pages). Social Engagement đo các thay đổi về hành vi (thời gian trên trang – time on site, số trang người dùng xem – pageview, tỉ lệ rời bỏ trang – bounce rate, …) đối với những người dùng đến từ các mạng xã hội. Social Actions đo số các hoạt động mà người dùng thực hiện trên trang của bạn, còn Social Pages so sánh các trang của bạn dựa vào các hoạt động xã hội mà chúng nhận được.

Các công cụ này mang lại cho những người quản lý website một cơ hội lớn để nắm được sâu sắc hơn ảnh hưởng của việc tích hợp các ứng dụng xã hội trên website của họ. Theo dõi các Social Actions rất có ý nghĩa, đặc biệt là vì các trang mạng xã hội mang lại lượng truy cập ngày càng lớn cho các website. Chúng tôi cũng đồ rằng đây là việc mà Google làm để khuyến khích các trang web cập nhật thêm nút +1. Các số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng nút +1 tăng lượt truy cập web là thứ thuyết phục nhất mà Google có thể cung cấp.

Nguồn: Google Analytics & Webmaster Tools Now Track the Impact of Tweets, Likes & +1s

Archives