Nhiều khi đơn giản không đồng nghĩa với không ấn tượng. Bộ sưu tập tổng hợp bởi Six Revisions dưới đây là một ví dụ điển hình:

SOFA

SOFA

Simon Collison

Simon Collison

kilian muster

kilian muster

Mark Boulton Design

Mark Boulton Design

Christopher Brand

Christopher Brand

Haik Avanian

Haik Avanian

Tim Bjørn

Tim Bjørn

Ribbons of Red

Ribbons of Red

biancaelmer.de

biancaelmer.de

Top Site Tally

Top Site Tally

Chevychase Design Studio

Chevychase Design Studio

ONLY NY

ONLY  NY

Trent Walton

Trent Walton

Tom Watson

Tom Watson

Academy

Academy

Digital Podge 2009

Digital Podge 2009

TPUTH

TPUTH

SimpleBits

SimpleBits

Your Neighbours

Your Neighbours

Frank Chimero

Frank Chimero

iA

iA

Snook.ca

Snook.ca

Urban Influence Brand Studio

Urban Influence Brand Studio

Hyperakt

Hyperakt

LegiStyles

LegiStyles

Hudsons

Hudsons

Marcelo Henrique

Marcelo Henrique

Jessica Hische

Jessica Hische

Analog

Analog

Jaredigital

Jaredigital

Future of Web Design London

Future of Web Design London

The Book Cover Archive

The Book Cover Archive

Neiman Group

Neiman Group

A Way Back

A  Way Back

Mercy

Mercy

Happy Cog’aoke 2

Happy Cog’aoke 2

Ed Nacional

Ed Nacional

Q Brand Agency

Q Brand Agency

160over90

160over90

52 Weeks of UX

52 Weeks of UX

Pretty Production

Pretty Production

Arnaud Beelen

Arnaud Beelen

Svärta

Svärta

Fubiz

Fubiz

Pew Center for Arts & Heritage

Pew Center for Arts & Heritage

Websiteburo

Websiteburo

Nicholas Felton

Nicholas Felton

MUJI Global

MUJI  Global

Needs/Wants Magazine

Needs/Wants Magazine

Vitra

Vitra