Industry Updates with tags , 07 December, 2011

Các cột mốc Social Media năm 2011

Theo bạn đâu là những cột mốc đánh dấu những thời khắc làm nên lịch sử của Social Media trong năm vừa qua? Các chuyên gia đã tổng hợp lại từ nhiều nguồn tham khảo và đưa ra những cột mốc đáng nhớ sau đây.

Nguồn: http://yoursocialmove.com/the-2011-social-media-timeline

Các nguồn tham khảo:

Buck, Stephanie. “A Visual History of Twitter [INFOGRAPHIC].” Social Media News and Web Tips Mashable The Social Media Guide. http://mashable.com/2011/09/30/twitter-history-infographic/.

Bullas, Jeff. “Google+ Hits 25 Million Users in Less than One Month.” JeffBullas.com. http://www.jeffbullas.com/2011/08/04/google-hits-25-million-users-in-less-then-one-month/.

“Foursquare Now Officially At 10 Million Users | TechCrunch.” TechCrunch. http://techcrunch.com/2011/06/20/foursquare-now-officially-at-10-million-users/.

Johnson, James. “Klout Changes Algorithm, Many Users Find Scores Negatively Effected” The Blog Herald. http://www.blogherald.com/2011/10/26/klout-changes-algorithm-many-users-find-scores-negatively-effected/.

Taylor, Chris. “Twitter Has 100 Million Active Users.” Social Media News and Web Tips Mashable The Social Media Guide. http://mashable.com/2011/09/08/twitter-has-100-million-active-users/.

Titlow, John Paul. “Facebook Hits 1 Trillion Pageviews.” ReadWriteWeb. https://www.readwriteweb.com/archives/facebook_hits_1_trillion_pageviews.php.

“Twitter – Wikipedia, the free encyclopedia.” Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter#cite_note-76http://.

“Twitter Blog: #numbers.” Twitter Blog. http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html.

Archives