Industry Updates with tags , , , 02 July, 2013

Bản đồ mạng xã hội 2013

Time_Universal_ConversationPrism_2560x1440

 

Brian Solis (nhà phân tích, nhà báo và tác giả những cuốn sách nổi tiếng) vừa giới thiệu Conversation Prism phiên bản năm 2013 với một số thay đổi nhằm làm cho bản đồ hệ thống về social media này trở nên đơn giản hơn so với các phiên bản từ năm 2008 đến nay.

Mục đích của Conversation Prism nhằm giúp các marketer hình dung rõ ràng và cách sử dụng các social media channel phù hợp hơn với các mục đích khác nhau của thương hiệu công ty.  Trong đó, Conversation Prism 2013 được phân thành 5 vùng mà trung tâm “YOU” đại diện cho Marketer. Vòng tròn tiếp theo là những mục tiêu cho thương hiệu mà các marketers muốn hướng đến như VISION (tầm nhìn), VALUE (Giá trị), TRANSPARENCY (Tính minh bạch) và COMMITMENT (Sự cam kết). Vòng tròn ngoài cùng được phân chia theo nhóm chức năng, 22 nhóm, của các social media channels như Music (âm nhạc), Location (địa điểm)…

Bản đồ này còn chỉ ra rằng social media đang thay đổi từng giây phút. Những thương hiệu như Xanga, Kyte và Utterz đã biến mất trong khi những thương hiệu khác chỉ tồn tại trong vòng 5 năm.

 

Duy Nguyễn

(tổng hợp từ Mashable)

Archives