Expert Talks with tags , , 05 November, 2008

Tuyên bố – Communications Plan

Giờ thì bạn đã xác định được toàn thể rồi, đã xây dựng được mục tiêu và chọn được công chúng, cuối cùng thì bạn cũng có thể nghĩ tới tuyên bố chính thức của mình trong chương trình này là gì.

Trong kế hoạch mà bạn viết, phần tuyên bố là phần khá ngắn gọn. Hiệu quả nhất thì đây chính là phần tổng kết ngắn gọn và đầy đủ nhất của toàn bộ kế hoạch về những gì bạn đang làm và vì sao bạn lại làm những việc đó.

Tuyên bố của bạn sẽ dễ bị "lạc lối" nếu "mục tiêu" và "chiến lược" của bạn không chỉ ra yêu cầu về một tuyên bố mang tính chủ động (proactive). Nếu bạn chọn một chiến dịch thụ động với low-profile, bạn sẽ phải tập trung nhiều hơn vào phần quản lý rủi ro tiềm ẩn sau này.

Bạn nên viết phần này thành một trang riêng, bạn có thể dán lên được, để bạn có thể xem lại bất kỳ lúc nào bạn muốn trong suốt quá trình bạn xây dựng thông điệp và chiến lược sau này. Tuy nhiên, đây thực sự là một phần dễ trong bản kế hoạch của bạn.

Lưu ý: Cấu trúc của một bản kế hoạch truyền thông sẽ tốt hơn nếu bạn không sao chép nó một cách cứng nhắc. Một bản kế hoạch truyền thông tốt sẽ giúp người lập kế hoạch sử dụng những nội dung nào họ cần và không khiến họ phải thực hiện tất cả các phần không cần thiết.

Tổng kết

Phác thảo (các) tuyên bố của bạn một cách tự nhiên. Đừng quan tâm tới "thông điệp: hay là "chiến thuật" vào lúc này, việc đó để sau.

Bạn đã hoàn thiện phần lớn công việc trong phần này, đừng "sáng tạo lại bánh xe", mất công thiết kế ra những gì đã có sẵn rồi, chỉ cần rút ra các nội dung từ những phân tích trước đây của bạn. Viết phần này như là một tổng kết ngắn gọn, súc tích về những gì bạn đã viết cho đến thời điểm này.

Đơn giản

Mặc dù đây không phải là phần đầu tiên trong kế hoạch của bạn nhưng lại là phần đầu tiên mà những người đọc hoặc duyệt kế hoạch của bạn sẽ đọc. Do đó, bạn phải tổng kết được chính xác những gì bạn đang nói đến một cách cô đọng nhất.

Cố gắng xác định được tuyên bố của bạn và tại sao bạn lại tuyên bố nó trong một hoặc hai câu ngắn gọn bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Nhớ rằng: các nhà quản lý, sếp của bạn hay những người duyệt kế hoạch của bạn không hề được lợi gì từ các phân tích nền tảng bạn đã thực hiện phía trên, nó thực sự chỉ giúp ích cho bạn thôi.

Liên hệ

Bạn đã xác định được "bối cảnh" từ đầu, sử dụng nó để tổng kết ngắn gọn ở đây, chỉ ra nó phù hợp như thế nào đối với các hoạt động trong phạm vi lớn hơn đối với tổ chức của bạn.

Trung thực

Đừng đánh lừa chính mình. Bạn rất dễ tô hồng mọi chuyện trong kế hoạch của mình, cố gắng đưa ra các "tin tốt", nhưng làm thế sẽ chẳng giúp gì được cho bạn. Hãy tỏ ra trung thực trong quá trình lập kế hoạch và nó sẽ giúp bạn làm mọi việc tốt hơn trong toàn bộ quá trình.

Archives