Expert Talks with tags , , , 03 November, 2008

Tổng quan môi trường bên ngoài – Communications Plan

Nếu như phần "bối cảnh" là để chỉ ra bạn đang làm gì trong bối cảnh như thế nào, thì phần tổng quan đưa ra cái nhìn tổng quát (bên ngoài) về việc những người khác đang làm gì và nói gì.

Phần tổng quan (về thị trường) không chỉ đề cập tới việc báo chí đang nói gì, mặc dù đây là một vấn đề chính của phần này. Bạn cần phải đi trước cả báo chí để nhìn rộng hơn về toàn bộ môi trường xung quanh và bạn sẽ làm thế nào để thích ứng với những điều kiện đó.

Chọn mô hình phân tích

Nếu bạn đã học ngành kinh tế, quản trị, hẳn bạn quen thuộc với mô hình phân tích PEST (Political – Chính trị, Economic – Kinh tế, Social – Xã hội và Technological – Công nghệ). Đây là một mô hình rất hữu ích có thể sử dụng để bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề bạn đang quan tâm. Hãy đặt vấn đề của bạn vào bối cảnh của từng khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội hay công nghệ. Sau đó, xác định những ảnh hưởng của chúng tới bối cảnh của chương trình mà bạn đang theo đuổi. Tuy nhiên, đừng áp dụng quá cứng nhắc mô hình này.

Phân tích theo mô hình SWOT cũng là mô hình khá hiệu quả. Strengths và Weaknesses sẽ cho bạn cái nhìn tập trung vào nội lực của bạn. Phần Opportunities và Threats sẽ cho bạn cái nhìn về môi trường bên ngoài.

Bạn cần tập trung vào những điểm dưới đây:
– Đối thủ của bạn gần đây đã làm gì?
– Đối thủ của bạn đã làm những gì đối với vấn đề tương tự với vấn đề của bạn?
– Bối cảnh pháp luật (về vấn đề của bạn) như thế nào?
– Những đạo luật nào đang được thi hành? (Điều này đặc biệt quan trọng đối với những chương trình truyền thông dành cho khối nhà nước).
– Báo chí chính thống nói gì về đề tài này? (Tờ báo hoặc nhà báo nào đã viết về đề tài này? Họ nói với giọng điệu như thế nào? Tích cực hay tiêu cực?)
– Trên mạng người ta đang nói gì? (Ai là những người viết có ảnh hưởng về vấn đề này? Họ tiếp cận vấn đề này như thế nào? Những kết quả tìm kiếm nào xuất hiện đầu tiên về công ty/sản phẩm/vấn đề của bạn?)
– Thành phần kinh tế nào liên quan tới vấn đề của bạn?
– Sự kiện /ngày tháng đặc biệt nào (nếu có) có thể liên quan tới chương trình của bạn?

Đừng lấp đầy phần tổng quan này của bạn bằng các trích dẫn dài dằng dặc từ các bài báo mà chỉ nên tổng kết một cách ngắn gọn những gì họ nói. Trích dẫn hết trang này đến trang khác sẽ chẳng giúp ích gì.

Hãy viết ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Archives