Expert Talks with tags , , 05 November, 2008

Chiến lược – Communications Plan

Giờ thì bạn đã xác định được mục tiêu cho kế hoạch truyền thông của mình, bạn đã biết bạn sẽ đi tới đâu. Đã đến lúc tìm xem làm thế nào để đến được nơi bạn muốn đến.

Chiến lược chính là nơi bạn xác định bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách nào.

Nếu bạn làm tốt phần phân tích và đã nghĩ hết sức kỹ lưỡng về các mục tiêu của mình, chiến lược cũng sẽ xuất hiện trước mắt bạn một cách suôn sẻ. Còn nếu các bước trước bạn thực hiện chưa "chuẩn", chưa đúng, bạn có thể cần phải quay lại từ đầu và nghĩ kỹ hơn, xem xét kỹ hơn lại từng phần.

Chiến lược cần bao gồm những gì?

Năng lực

Bạn hãy nghĩ về cách tiếp cận chung của mình. Bạn có muốn xuất hiện tối đa trên truyền thông đại chúng không? Hay bạn muốn xuất hiện ít nhất có thể?

Đơn giản nhất là bạn tự trả lời câu hỏi: bạn muốn chiến dịch truyền thông của bạn được thực hiện một cách chuyên nghiệp, chủ động (high-profile) hay chỉ ở mức vừa phải, thụ động (low-profile)?

Chủ động, chuyên nghiệp (Proactive) hay thụ động (reactive)?

Trong quá trình tham gia vào lĩnh vực PR này, bạn sẽ dần nhận ra rằng tiếp cận một cách chuyên nghiệp (high-profile) sẽ luôn đi cùng với việc phải trở nên chủ động (proactive) và ngược lại. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều như thế.

Bạn có muốn tự mình xoay chuyển vấn đề, hay bạn muốn chờ đợi khách hàng và truyền thông tự tìm đến với bạn?

Đối tượng liên quan

Hãy luôn nhớ trong đầu một cách rõ ràng về các đối tượng liên quan bạn đã xác định được ở bên trên, ở mức độ chung nhất, bạn sẽ làm gì để tiếp cận họ?

Bạn sẽ tiếp cận tất cả các đối tượng bạn có hay chỉ tiếp cận một vài đối tượng chính?

Bạn sẽ giao tiếp với họ một cách trực tiếp hay thông qua truyền thông báo chí hay có thể từ website của bạn?

Luôn nhớ…

Liên hệ tới mục tiêu

Bạn đã dành thời gian để xác định mục tiêu cho kế hoạch của mình, đừng bỏ phí công sức này. Hãy đảm bảo là chiến lược của bạn phù hợp với cái đích mà bạn muốn tới.

Liên hệ tới phần phân tích

Cũng như thế, chiến lược của bạn cần phải phù hợp với các phân tích bạn đã thực hiện trước đó. Cách dễ nhất để thực hiện điều này là bạn phải nhìn thấy rõ, vạch rõ được ranh giới khác biệt giữa hai phần này.

Đừng nhầm lẫn "chiến lược" với "chiến thuật" (phương thức thực hiện)

Đây là điểm rất dễ nhầm lẫn. Hãy nhớ rằng: "chiến lược" và "chiến thuật" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đừng vội chỉ ra chính xác bạn sẽ làm những gì để đưa ra/giải quyết/sáng tạo cho chương trình của bạn vào thời điểm này. Tương đối khó, bởi vì lúc này trong đầu bạn đã xuất hiện nào là tiêu đề cho thông cáo báo chí sẽ như thế nào, giao diện blog trông sẽ ra sao, các hình ảnh, sản phẩm… sẽ như thế nào — nhưng hãy ép bản thân mình tập trung vào bức tranh lớn hơn trước.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong khi chiến dịch và chiến thuật là hoàn toàn khác nhau, thì chúng lại có quan hệ rất gần gũi với nhau — chiến thuật sẽ giúp bạn định hình được các quyết định trong tương lai, trong đó có bao gồm các chiến thuật (phương thức thực hiện). Những lựa chọn mà bạn thực hiện để đưa ra chiến lược sẽ là một nhân tố quyết định tới việc bạn sẽ lựa chọn các chiến thuật nào.

Bạn đã đi qua phần "chiến lược" một cách không phải là quá khó khăn đúng không? Giờ thì bạn đã biết mình đang nỗ lực để đạt được điều gì, "chiến lược" sẽ là cấp độ đầu tiên trong việc bạn chỉ ra mình sẽ làm gì để đi tới đích.

Archives