Expert Talks with tags 15 July, 2009

15 bài thuyết trình hay về E-commerce

Ecommerce (thương mại điện tử) là một trong những thị trường được coi là “già dặn” nhất trên mạng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không phải là một thị trường ít năng động hay ít đột phá. Muốn thành công với Ecommerce, những người tham gia vào thị trường này chắc chắn vẫn phải rất năng động, linh hoạt và bắt kịp các xu thế.

Dưới đây là 15 bài thuyết trình xuất sắc giúp bạn có được nhiều thông tin quý giá về thị trường này theo tổng hợp của Patricio Robles.

eCommerce in the Downturn

The A-Z of Search Optimisation for Retailers

eCommerce Summit Atlanta State Of eCommerce

Maximizing Sales from eCommerce Sites

What Does Web2.0 Mean To Retailers?

Retail 2.0

Attacking and Defending Your Ecommerce Niche

Innovation in Retail – attention economy, social commerce and epiphenomenology

Zappos ETail Europe – Top 10 Lessons Learned in eCommerce

Google on online retailing

The Future of Retail and Selling

eCommerce Summit Atlanta Yahoo Small Business

Bryan Garnier – Ecommerce Briefing Presentation

Two Worlds Collide: Bringing the Category Captain Model to E-commerce

Michael Klazema Conversion Rate Optimization E Tail

Archives