Library with tags , , , , , , 27 September, 2010

Những thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2010

Theo thông lệ hàng năm, tổ chức Interbrand lại công bố bảng xếp hạng Những thương hiệu hàng đầu thế giới. Như lời giới thiệu của Giám đốc Điều hành Interbrand, ông Jez Frampton: năm 2010 là sự kết hợp sâu sắc giữa thương hiệu và khách hàng. Cho nên những thương hiệu dẫn đầu vẫn là những thương hiệu chiếm lĩnh được niềm tin của khách hàng, còn những thương hiệu tụt hạng như BP hay Toyota cũng là do vấn đề gặp khủng hoảng về niềm tin đó.

Download tại đây. Hoặc xem đầy đủ online tại đây.

Archives