Opening the Future

Nhân tài Đất Việt

Oct, 2006

Sản phẩm của Time Universal đã vào vòng Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2006

Danh sách được chọn ra từ con số 186 sản phẩm đăng ký tham gia. Trong số các sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo, có 09 Sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế và 10 Sản ohẩm hoàn thiện có tiềm năng ứng dụng cao. Các sản phẩm bao gồm: 09 sản phẩm đến từ Hà…

Archives