Opening the Future

Color in Marketing

Jan, 2009

Lôi cuốn khách hàng bằng màu sắc

Khám phá ý nghĩa của từng màu sắc đối với hiệu quả kinh doanh, bạn sẽ bất ngờ trước những thành công có thể đạt được. Khoa học của màu sắc Có thể không dễ dàng để tin rằng màu sắc có tác động nhất định tới cơ thể và tâm trí bạn. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã…

Archives