Opening the Future

Pedigree

Oct, 2017

Giải pháp luyện đọc cho trẻ với giáo viên bốn chân từ Pedigree Philippines & BBDO Guerrero

Với mục đích giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc, Pedigree Philippines – thương hiệu thức ăn cho cún cưng từ Mỹ và BBDO Guerrero đã lên ý tưởng và thực hiện chiến dịch Read to a dog với sự trợ giúp tới từ những người bạn bốn chân dễ thương. Pedigree Philippines cho rằng thực hành với các chú…

Archives