Ích Nhân - Time Universal's Blog

Our Works with tags , , , , , , , , ,

13 August, 2014

Chiến dịch tái định vị cho nhãn hàng Bảo Xuân

Với những thành công ban đầu với các hoạt động của nhãn hàng Sắc Xuân (thuộc Công ty TNHH Ích Nhân), Time Universal tiếp tục được tin tưởng trong việc hợp tác và triển khai các hoạt động Digital Marketing…

website baoxuan

Our Works with tags , , , , , , , , , , , ,

22 June, 2014

Khởi động chiến dịch Digital Marketing cho nhãn hàng Sắc Xuân

Với việc đầu tư nghiên cứu các đặc thù khi triển khai marketing cho ngành Dược, cụ thể là cho sản phẩm mua thuốc không cần toa (OTC) đang cạnh tranh khốc liệt trên mọi kênh marketing và truyền thông, Time Universal…

Archives