Hấp dẫn giới tính - Time Universal's Blog

Campaign reviews, Industry Updates, Uncategorized with tags , , ,

30 September, 2016

Calvin Klein: Gợi cảm làm nên đẳng cấp?

Hấp dẫn giới tính trong quảng cáo Trong hơn hai thập kỷ qua, yếu tố hấp dẫn tình dục (Sex Appeal) được các nhãn hàng sử dụng như một chiến lược marketing hiệu quả. Hình ảnh gợi cảm xuất hiện…

Archives