christmascampaign - Time Universal's Blog

Campaign reviews with tags , , ,

02 January, 2018

Quảng cáo đầy mê hoặc của Apple trong dịp Giáng Sinh 2017

Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hoặc tình yêu lan truyền qua một chiếc tai nghe? Đó là chủ đề của “Sway”, video quảng cáo đầy chất thơ trong mùa Giáng sinh năm 2017 của…

Archives