Careers with tags , 04 October, 2016

Tuyển Content Manager

Time Universal đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp với vị trí Content Manager, làm việc tại 2 văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đợt tuyển dụng này chỉ thực hiện trọn vẹn trong tháng 10/2016. Vui lòng xem chi tiết thông tin về vị trí tuyển dụng dưới đây.

 

CONTENT MANAGER

(Mô tả công việc)

Cơ chế làm việc

Là vị trí công việc tương tác với nhiều phạm vi chuyên môn, Content Manager (CM) có trách nhiệm báo cáo công việc trực tiếp cho Chief Content Officer (CCO) và thường xuyên cho Ban Giám đốc và Giám đốc khối Account. Việc báo cáo cho các bộ phận, vị trí khác có thể được yêu cầu tùy thuộc vào yêu cầu công việc, mức độ phức tạp của dự án hoặc các chương trình đột xuất.

Mô tả chung

Content Manager thực hiện việc phát triển nội dung cho các chiến dịch/chương trình marketing tại Time Universal, gồm cả các dự án khách hàng và dự án nội bộ, trên nhiều nền tảng, kênh, định dạng khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu, sự gắn kết thương hiệu với người dùng, thúc đẩy bán hàng, duy trì quan hệ khách hàng và thúc đẩy các hành vi tích cực khác liên quan tới khách hàng.

Vị trí này yêu cầu nhân sự có kinh nghiệm liên quan tới nội dung – bao gồm việc tối ưu nội dung trên các kênh, đảm bảo tính thống nhất của thương hiệu, phân khúc thị trường và am hiểu địa phương, kỹ năng phân tích và các công cụ đánh giá hữu hiệu.

Bên cạnh đó, vị trí có tính hợp tác này còn có chức năng làm việc với các bộ phận khác nhau của công ty, bao gồm PR, truyền thông, marketing, dịch vụ khách hàng, IT, sales và nhân sự. Do đó, CM cần xác định tinh thần để làm việc trong các phạm vi như xác lập, quản lý và xây dựng các câu chuyện thương hiệu, cả dưới góc độ doanh nghiệp lẫn dưới nhãn quan của khách hàng.

Trách nhim 

CM đưa ra các sáng kiến nội dung liên quan tới marketing (ở tất cả các thể loại và định dạng) mà công ty thực hiện trong các đề xuất/chiến dịch/chương trình thực hiện cho khách hàng và cho công ty.

Là một vị trí ở cấp độ quản lý, trách nhiệm cơ bản của CM là phải xác định được mô hình thực hiện, các phương án tiếp cận về nội dung có khả năng mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Những quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới vai trò của CM trong việc xây dựng các chiến lược nội dung cho khách hàng và công ty, bao gồm:

 • Phát triển và soạn thảo các chiến lược content marketing. Công việc này bao gồm việc xác định hiểu biết về khách hàng mục tiêu và hiểu được các chiến lược content cần phải tích hợp như thế nào với toàn bộ mục tiêu kinh doanh chung của khách hàng.
 • Phác thảo kế hoạch trên các kênh. Xác định các kênh cơ bản sẽ được sử dụng để giao tiếp với người dùng (thông qua các sáng kiến trên các kênh digital, social, print và trực tiếp). Xây dựng và thực hiện các kế hoạch giúp khách hàng kể được câu chuyện thương hiệu trên từng kênh phù hợp (bao gồm cả việc xác định giọng điệu và ngữ điệu (tone & voice), cũng như thiết lập được chính sách và thực tiễn hoạt động phù hợp trong khuôn khổ chiến dịch.
 • Phối hợp với các trưởng nhóm sáng tạo (Creative Team Leaders) của công ty (ví dụ Creative Director, Content Manager, Design Teamleader…) và các trưởng nhóm quản lý các kênh (quảng cáo) trong tất cả các sáng kiến nhằm xác định ra những nhu cầu và cơ hội về nội dung và đảm bảo được tính hợp lý và thống nhất trên các kênh và các bộ phận.
 • Làm việc với bộ phận công nghệ/IT của công ty để thực hiện phần nội dung liên quan tới hệ thống quản trị nội dung CMS và bất kỳ một hệ thống công nghệ nào cần thiết (ví dụ marketing automation, quản lý email, quản lý tài khoản social media…).
 • Quản lý và duy trì toàn bộ dữ liệu nội dung và điều hành toàn bộ lịch làm việc của team nội dung được giao phụ trách và có trách nhiệm phối hợp với CCO để phân bổ lịch làm việc của toàn bộ team content của công ty.
 • Tham gia vào việc tuyển dụng và giám sát quá trình làm việc của tất cả các thành viên của team gồm Writers, Editors, Producers.
 • Đảm bảo sự thống nhất giữa kinh nghiệm học được từ thị trường toàn cầu với việc thực hiện thực tế ở thị trường trong nước/diễn dịch các kinh nghiệm, thực tiễn này một cách phù hợp vào từng chiến dịch.

hanh2

Tiêu chí thành công

Thành công của vị trí này phụ thuộc vào khả năng đưa ra được các sáng kiến nội dung đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Kỳ vọng về năng lực thực hiện của vị trí này dựa vào việc liên tục có các sáng kiến nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi, khả năng duy trì nhóm khách hàng hiện tại thông qua kỹ thuật kể chuyện (storytelling) cũng như qua việc gia tăng các triển vọng mới cho khách hàng thông qua phát triển và triển khai nội dung một cách thống nhất.

Tiêu chí thành công cơ bản nhất của vị trí này là sự yêu thích của khách hàng và nhân viên cấp dưới, được đánh giá thông qua sự hài lòng của khách hàng và sự ủng hộ của nhân viên. Các tiêu chí khác để đánh giá sự thành công của vị trí này có thể bao gồm:

 • Chất lượng của sáng kiến nội dung đề xuất cho khách hàng và mức độ chuyên nghiệp của văn bản
 • Đạt được các mục tiêu đo lường tính gắn kết của người tiêu dùng với thương hiệu của khách hàng (đo lường thông qua việc người dùng thực hiện các hành động mong muốn (desired actions) – tỷ lệ chuyển đổi, đăng ký, mua sản phẩm, …)
 • Tăng trưởng traffic tới website và các tài khoản social media
 • Thúc đẩy được tình cảm tích cực trên social media
 • Phản hồi tích cực của người dùng và các dữ liệu khảo sát

Kinh nghiệm và trình độ

Một CM hiệu quả cần phải có khả năng kể được câu chuyện thương hiệu, tạo được cảm xúc tốt đối với người tiêu dùng song song với việc đảm bảo truyền đạt được những mục tiêu kinh doanh và tiếp thị của khách hàng cũng như tạo được cảm hứng và dẫn dắt được team content sáng tạo và tiếp cận đúng phương pháp, đúng hướng. Hơn hết, vị trí này cần có tư duy của người làm báo để nắm được nhu cầu của người đọc và đảm bảo được tính khách quan, trung tính, trung thực của thông tin.

Yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ bao gồm:

 • 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Manager, quen thuộc với công việc sáng tạo nội dung trên nhiều kênh (xuất bản phẩm, báo chí, …)
 • Xây dựng được những thông điệp có sức kêu gọi đối với các nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau.
 • Thể hiện được năng lực trong việc dẫn dắt, quản lý và truyền cảm hứng cho một team gồm những thành viên có cá tính sáng tạo và những người sáng tạo nội dung
 • Làm tốt việc phát triển cộng đồng người dùng và các chiến dịch thu nhận đăng ký từ cộng đồng
 • Kỹ năng phân tích sắc xảo, có khả năng sáng tạo nổi trội, hiểu biết và chuyển hóa được các chỉ số đo lường của các chiến dịch thành các sáng kiến nội dung đa dạng
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác xuất sắc, bao gồm khả năng thuyết phục và hòa giải nhằm đảm bảo lợi ích cuối cùng của tất cả các bên liên quan
 • Hiểu biết về các nguyên lý marketing cơ bản cũng như về thương hiệu, sản phẩm
 • Có niềm say mê phục vụ khách hàng, có trực giác nhạy cảm để thấu hiểu nhu cầu của công chúng, có khả năng khéo léo tạo ra các thông điệp và sử dụng các phương tiện để truyền tải giá trị tới cộng đồng

Kỹ năng và năng lực

Vì CM hoạt động như là người đứng đầu trong việc xây dựng và kể các câu chuyện thương hiệu cho khách hàng nên vị trí này cần phải có đầy đủ năng lực hiểu biết, đánh giá và thành thạo trong việc phát hiện các “tử huyệt” của khách hàng thông qua việc sáng tạo và phân phối nội dung. Khả năng duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao là yếu tố sống còn đối với thành công của vị trí này, cũng như hiểu biết về các xu hướng nội dung, kỹ thuật làm nội dung và các thực tiễn tốt nhất.

Các kỹ năng và tố chất cần thiết bao gồm:

 • Kỹ năng biên tập, bao gồm năng lực sử dụng tiếng Việt xuất sắc cũng như hiểu biết về các nguyên lý marketing, các thực tiễn và kỹ thuật marketing cơ bản.
 • Từng được đào tạo về kỹ năng báo chí (báo in hoặc phát thanh, truyền hình, báo điện tử) và có nhãn quan nhanh nhạy để phát triển thành đề tài/câu chuyện báo chí phù hợp. Điều này bao gồm hiểu biết về việc làm thế nào để sáng tạo ra nội dung có thể lôi kéo được sự chú ý của công chúng (điều tối quan trọng mà một CM cần có là phải có nhãn quan khách quan, từ bên ngoài, như là một nhà báo), và khả năng lọc ra được các thông điệp quảng cáo, bán hàng.
 • Sở hữu trí tuệ khám phá (Intellectual Curiosity) và niềm say mê đối với việc phải luôn nắm được những xu hướng mới nhất trong ngành – bao gồm mối quan tâm không ngừng nghỉ dành cho những nền tảng truyền thông mới nhất, các công cụ công nghệ và giải pháp marketing mới nhất, cũng như làm thế nào để ứng dụng chúng vào việc sáng tạo và phân phối nội dung.
 • Hiểu biết về SEO (search engine optimization), bao gồm chiến lược, thực tiễn và xu hướng mới nhất.
 • Tự tin, chủ động trong việc trình bày các ý tưởng về content marketing ở cả các sự kiện cho khách hàng lẫn sự kiện nội bộ, và là người lĩnh xướng các sáng kiến nội dung trong toàn bộ công ty (ví dụ sẵn sàng trở thành người đi đầu cho những thay đổi, đột phá về nội dung trong công ty).

Số lượng tuyển dụng

 • 01 vị trí làm việc tại văn phòng HN
 • 01 vị trí làm việc tại văn phòng HCM

Lương

15 – 20 triệu (dựa trên năng lực và khả năng đáp ứng thực tế của ứng viên)

Hồ sơ bao gồm

 • CV/Resume (bằng tiếng Việt)
 • Thư ứng tuyển (bằng tiếng Việt)
 • Các sản phẩm/dự án nội dung đã thực hiện (nếu có)

Gửi email về hr@timevn.com trước ngày 30/10/2016.

—–

Chúng tôi không đọc hồ sơ và không hẹn phỏng vấn những ứng viên nằm trong các trường hợp sau:

 • Email soạn thảo không đúng quy cách, không đúng chuẩn giao tiếp trong môi trường công việc
 • Không đủ các tài liệu cần thiết (Thư ngỏ, CV, Ảnh, Văn bằng chứng chỉ liên quan)

Chúng tôi không trả lời toàn bộ email được gửi tới. Chúng tôi chỉ hẹn phỏng vấn những ứng viên phù hợp.

Ngoài ra, chúng tôi liên tục tuyển các vị trí thực tập, không hạn chế thời gian tuyển dụng. Bạn có thể gửi hồ sơ cho chúng tôi bất kỳ khi nào.

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Archives