Opening the Future

việc nhà

Apr, 2018

Chiến dịch #ShareTheLoad: Việc nhà đâu chỉ riêng của người phụ nữ?

Tại Ấn Độ, người phụ nữ luôn công nhận rằng họ có hai trách nhiệm chính trong suốt cuộc đời tại công sở và tại gia đình. Và mọi công việc nhà đều thuộc về họ, nhất là việc giặt giũ. Nhằm đòi lại quyền lợi cho người phụ nữ hiện đại, thương hiệu bột gặt Ariel đã thực hiện…

Archives