Opening the Future

top 100

Jul, 2013

Top 100 thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam 2013

Campaign Asia-Pacific và Nielsen vừa công bố danh sách 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong báo cáo thường niên của hai tổ chức này, theo đó Sony là thương hiệu dẫn đầu danh sách, theo sau là Nestle, Samsung, Apple và Lotte. Báo cáo Top 1000 Asia Brands được Campaign Asia-Pacific và Nielsen thực hiện dựa trên khảo…

Archives