similac - Time Universal's Blog

Our Works with tags , , ,

03 August, 2014

Ra mắt Viện nghiên cứu online Intelli-Pro Lab của Abbott

Vào tháng 7 vừa qua, Time Universal đã hoàn thành dự án Viện nghiên cứu online Intelli-Pro Lab của Công ty Abbott Việt Nam tại địa chỉ http://hocvieniq.com/intelliprolab. Dự án này giúp các bà mẹ Việt Nam hiểu đúng về tăng cường hấp…

Archives