SEA BEST - Time Universal's Blog

Our Works with tags , , , ,

15 August, 2014

Khởi động chương trình tìm kiếm Người mẫu đại diện SEABEST / DKT Spokesmodel

Ngày 15/8/2014, Time Universal đã ra mắt website khởi động cho chiến dịch Tìm kiếm Người mẫu đại diện SEABEST / DKT Spokesmodel của Golden Choice tại địa chỉ http://goldenchoice.com.vn/seabest   Nhận đăng ký Thời gian: từ 0h1’ ngày 15/8/2014 tới 15h59’…

Golden Choice

Archives