Opening the Future

IDT

Aug, 2014

Ra mắt dự án Delix Macadamia – Nữ hoàng của các loại hạt

Đầu tháng 8 vừa qua, Time Universal đã ra mắt website cho nhãn hàng Delix dành cho sản phẩm hạt Macadamia nằm trong chiến dịch tung sản phẩm này ra thị trường Việt Nam tại địa chỉ www.delix.vn Dự án chế biến macadamia của IDT đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm macadamia chế biến với thương hiệu DELIX….

Archives