du lich

Campaign reviews with tags , , , , ,

25 October, 2013

Cách thức làm du lịch mới lạ của Tourism Victoria

  Chiến dịch Remote Control Tourist của hãng Tourism Victoria tạo cơ hội cho người xem “du lịch tại chỗ” đến thành phố Melbourne bằng việc tích hợp camera tính năng tương tự Google Glass và công nghệ tương tác…

Archives