Chipotle Mexican Grill - Time Universal's Blog

Campaign reviews with tags , , ,

08 June, 2017

Hành trình chinh phục cảm xúc khách hàng của Chipotle (phần 1)

Trước đây, khi nhắc đến phân khúc đồ ăn nhanh (fast food) và phân khúc nhà hàng truyền thống (full service), Chipotle Mexican Grill vẫn là một thương hiệu khiêm tốn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ năm…

Archives