Opening the Future

Bo Burlingham

Oct, 2010

Ra mắt Cộng đồng Small Giants @ Viet Nam – Những người khổng lồ bé nhỏ Việt Nam

Với mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phát triển bền vững; nhóm thành viên sáng lập ra Small Giants @ Vietnam  phối hợp với Ngân hàng Techcombank, sẽ ra mắt Cộng đồng Small Giants @ Viet Nam – Những người khổng lồ bé nhỏ Việt Nam vào tháng 11/2010 này. Theo đó, chuỗi hội…

Archives