Opening the Future

Redagency

Jun, 2018

Cuốn hộ chiếu đầu tiên trên thế giới giành giải Black Pencil của D&DA

I-vow-to_01_1500x1500

Đó chính là cuốn hộ chiếu đặc biệt nằm trong chiến dịch “Palau Pledge”, chứa đựng những cam kết về việc bảo vệ môi trường dành cho quốc đảo Palau, vinh dự giành được giải thưởng Black Pencils từ D&AD lần thứ 56 – một trong những giải thưởng danh giá của ngành quảng cáo sáng tạo. Cuốn hộ chiếu…

Our Credentials

Archives

Facebook