Opening the Future

Forbes

Jun, 2011

Top 10 Website phụ nữ lập nghiệp do Forbes bình chọn

Forbes ngày hôm qua vừa đưa ra danh sách bầu chọn Top 100 website dành cho phụ nữ. Web Design sẽ trích đăng lần lượt từng top bầu chọn một. Và ngày hôm nay là Top 10 Website Phụ nữ Lập nghiệp. BOSS Network  “Giới thiệu những chị em thành đạt.” Một cộng đồng phụ nữ sáng lập doanh nghiệp…

Archives