Opening the Future

digital account executive

Oct, 2015

Tuyển Digital Account Executive cho văn phòng Tp.HCM và Hà Nội

Screen Shot 2015-10-23 at 15.19.43

Time Universal tìm kiếm các ứng viên yêu thích làm việc trong môi trường Digital Marketing Agency. Trước tiên, bạn cần phải biết, Agency là chốn mà “người ở trong muốn nhào ra và người bên ngoài muốn nhào vào”. Nếu bạn đã có trải nghiệm ở Agency rồi thì bạn sẽ biết chúng tôi vừa nói đến điều gì….

Our Credentials

Archives

Facebook