Facebook cho thay đổi kích thước hình ảnh quảng cáo cột phải tại newsfeed của người dùng.