Opening the Future

Michael Porter

Dec, 2010

Báo cáo Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam

Sáng 30-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội đã diễn ra Hội thảo công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia 2010 đầu tiên của Việt Nam. Báo cáo được Viện Quản lý kinh tế TƯ (CIEM), Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á (Singapore) thực hiện với sự chỉ đạo…

Our Credentials

Archives

Facebook