Opening the Future

Hoa Đỗ Thị

Oct, 2018

Kĩ nghệ truyền thông phim ảnh: Chuyện quảng bá phim tại Hollywood

sao hạng a

    Cứ 2 đô la chi cho sản xuất phim, studio cần chi 1 đô la khác cho marketing hoặc 4 tỉ đô mỗi năm theo Alan McGlade. Bởi, nếu bộ phim thành công có nghĩa hãng sản xuất đã làm rất tốt, ngược lại bộ phim có doanh thu tệ thì đó là do marketing. Lý do chính…

Our Credentials

Archives

Facebook