Opening the Future

chaunm@timevn.com

Jun, 2018

Làm thế nào để tạo ra nội dung chạm đến trái tim khách hàng?

34506017_2145261448824336_6815040550928908288_n

Internet ngày càng phát triển khiến người tiêu dùng có nhiều nơi để bày tỏ mong muốn, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Ngược lại, mỗi ngày có hằng sa số chương trình truyền hình, quảng cáo ngoài trời, báo điện tử, Website… tìm mọi cách đưa thông tin các sản phẩm, thu hút sự chú ý của khách…

Our Credentials

Archives

Facebook