Opening the Future

anhntt

Jan, 2018

Chuyện anh chăn cừu Ghita: chiến dịch thay đổi thói quen giải trí từ Vodafone

Vodafone-Ghita_1

Không chỉ là một chiến dịch, Vodafone đã tạo nên cuộc cách mạng giải trí cho những người dân nông thôn chỉ qua câu chuyện vụt sáng thành sao trên mạng xã hội của anh chăn cừu vô danh. 45% dân số Romania không sử dụng Internet và đa phần nhóm này thuộc khu vực nông thôn. Đứng trước thực…

Our Credentials

Archives

Facebook